Fabrikanten

Bedrijfsinformatie

Voorwaarden Verzenden , Retourneren en Geannuleerde bestellingen.

Verzenden

Voor zendingen binnen de Benelux geld het standaard verzendtarief. Voor zendingen buiten de Benelux en/of zendingen zwaarder 25kg en/of met speciale afmetingen geldt een apart verzendtarief. 

Bij levering berust het risico voor het tenietgaan van de goederen buiten schuld van Watersportproducten.nl bij Watersportproducten.nl tot het moment van de feitelijke aflevering van de goederen aan de klant, die daarna zodanig risico draagt. Bij te installeren apparatuur door Watersportproducten.nl blijft het risico voor het buiten schuld van Watersportproducten.nl tenietgaan van deze apparatuur geheel bij de klant.

Levering kan door Watersportproducten.nl geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld, indien het werk bij Watersportproducten.nl of de fabrikant der goederen geheel of gedeeltelijk stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, overheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van Watersportproducten.nl. Alsdan zal de leveringstijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het uitstel van de levering. Bij verlenging is Watersportproducten.nl nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg-)schade of verlies.

Retourneren

Beschadigde goederen dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.

Retourzendingen:
U dient voor het retourneren van een product in te loggen naar uw account.

Binnen 14 dagen na aankoop kunt u aangeven dat u uw aankoop, wilt ruilen of retourneren. Dit is mogenlijk mits het product niet gebruikt is ,in originele ,onbeschadigde en ongeopende verpakking is. Demo of inruil apparatuur kan niet geruild worden. De voor het product betaalde prijs ontvangt u uiterlijk binnen 30 dagen retour na ontvangst van uw rekeningnummer waar wij het bedrag op kunnen overmaken. Voordat u een artikel retour zendt dient u te beschikken over een retouracceptatie; dit krijgt u nadat u via "mijn account" een retouraanvraag heeft ingediend. Heeft u vragen over de mogelijkheid tot ruiling van uw produkt, neemt u dan contact op met onze klantenservice. De kosten voor het opsturen van uw produkt zijn voor uw eigen rekening. Watersportproducten draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Eventueel in rekening gebrachte verzend- en / of betaalkosten worden niet terugbetaald. Speciaal bestelde producten en prijsafspraak producten kunnen niet worden geruild of gecrediteerd worden.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt of de bestelling annuleerd, is Watersportproducten verplicht binnen 30 dagen na ontvangst van uw rekeningnummer waar wij het bedrag op kunnen overmaken het betaalde bedrag terug te betalen.

Terug betaling verloopt bij betaling via ideal of creditcard altijd via de Payment Service Provider in dit geval mollie terug betaling geschied uiterlijk binnen 30 dagen.


Opruiming

Van deze artikelen kan de doos beschadigd zijn,is het product uitdoos geweest en kunnen er lichte gebruikssporen aanwezig zijn. 
Deze producten zijn 100% werkend en zijn gecontroleerd voordat wij deze naar u verzenden.

Uiteraard geldt ook voor deze producten de normale garantie termijn.
Alleen kunt u een opruimings artikel niet ruilen.

LET OP:

Special voor u bestelde producten , kaarten of producten in combinatie met een kaart kunnen niet retour genomen worden.